Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VCH

  1. Bedrijven en particulieren kunnen zich inschrijven voor VCH middels aanmelding via website www.stichtingveiligehaven.nl;
  2. De Stichting behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving niet te accepteren wanneer een cursus en/of examen voor de betreffende deelnemer of bedrijf als “niet geschikt” wordt geacht;
  3. Na aanmelding wordt een inlogcode en wachtwoord ter bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Met deze inlogcombinatie krijgt een bedrijf/particulier toegang tot (aanschaf van) cursussen en examens voor personen welke tot zijn personeel behoren of ingeval van een particulier voor zichzelf;
  4. Betaling van de cursus is mogelijk via IDEAL of met overschrijving na ontvangst van de factuur;
  5. Personen, waarvoor een cursus is aangekocht en betaald, ontvangen een inlogcode en wachtwoord waarna deze kunnen inloggen op de cursus;
  6. De geldigheidsduur, na activering inlogcode, bedraagt een (1) maand voor het doorlopen van de cursus tenzij anders overeengekomen, deze vervalt daarna automatisch;
  7. Indien men na aanvang van de cursus de deelname tussentijds stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;
  8. De Stichting behoudt zich het recht voor om in het cursus- en/of examenprogramma organisatorische en/ofinhoudelijke wijzigingen aan te brengen;
  9. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting cursusmateriaal en/of examenmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Stichting Veilige Haven
Februari 2014